Metāla masas detektors

Cardin radiovadība 

METALDx ir ierīce metāla masas klātbūtnes detektēšanai. Metāla masa (transporta līdzeklis), kas nonāk speciālas, brauktuvē ieguldītas cilpas (spoles) magnētiskajā laukā, izmaina spoles induktāti un ģeneratora ģenerēto frekvenci. Ģeneratora frekvences noteikta izmaiņa izsauc izejas releja nostrādi. Metāla masas detektoru izdevīgi izmantot dažādos kustības kontroles risinājumos, piemēram, neļaut barjeras strēles nolaišanos uz automašīnas, vai arī otrādi – aizvērt barjeru, ja automašīna vairs neatrodas virs detektora. Detektoru izmanto kopā ar maksas stāvvietu automātiem, lai biļeti varētu saņemt tikai no auto. Vairāki detektori tuvu kopā ļauj noteikt kustības virzienu, vairāki detektori dažādās vietās ļauj kontrolēt transporta līdzekļu sadalījumu pa stāvvietas daļām, piemēram - pa stāviem. Detektoru var izmantot kopā ar kustības regulēšanas gaismas signāliem.

  

Detektora jūtīgo elementu – cilpu parasti veido no daudzdzīslu kabeļa, tā dzīslas slēdzot virknē un veidojot vairākus vijumus tā, lai kopīgais cilpas garums būtu starp 20 un 40 metriem.  Parasti cilpas platumu izvēlas 0,5-1 m, garumu – atkarībā no brauktuves platuma. Cilpu iegulda brauktuves segumā ne dziļāk kā 100 mm.  Detektoram ir iespēja iestādīt 3 dažādas frekvences,  tādējādi ir iespējams optimāli pieskaņoties cilpas konstruktīvajam izpildījumam. Detektors ir paškalibrējošs – t.i., tas pats automātiski izvēlas katrai konkrētai cilpai optimālus regulējumus, 4-8 jūtības līmeņi.

 

Metāla masas detektors METALDEC230X ir paredzēts pieslēgt 230V tīkla spriegumam.

Šī detektora sistēma sastāv no četrām komponentēm:

 • Detektējošā ierīce, kas ir ievietota speciālā korpusā;
 • ligzdas kura ir nostiprināma uz DIN46277 sliedes;
 • detektēšanas elementa, jeb magnētiskās cilpas, kas tiek izveidota asfaltā ieguldot vadu ar vairākiem vijumiem atbilstoši specifikācijai;
 • savīta vada posma starp cilpu un detektoru.

Detektora METALDEC230X pamat parametri:

Barošanas spriegums: 230Vac(50-60Hz) 35mA

Jūtīguma regulēšana: 8 pakāpes

Releja izejas: 2(maks. 1A 30V)

Darba temperatūras diapazons: -20...+55 grādi Celsija

Aizsardzības klase: IP40

Metāla masas detektora apraksts: METALDEC230X(vairākās valodās)

Metāla masas detektors METALDEC024X ir paredzēts pieslēgt 24V spriegumam.

Šī detektora sistēma sastāv no četrām komponentēm:

 • Detektējošā ierīce, kas ir ievietota speciālā korpusā;
 • ligzdas kura ir nostiprināma uz DIN46277 sliedes;
 • detektēšanas elementa, jeb magnētiskās cilpas, kas tiek izveidota asfaltā ieguldot vadu ar vairākiem vijumiem atbilstoši specifikācijai;
 • savīta vada posma starp cilpu un detektoru.

Detektora METALDEC024X pamat parametri:

Barošanas spriegums: 24Vac-dc 100mA

Jūtīguma regulēšana: 8 pakāpes

Releja izejas: 2(maks. 1A 30V)

Darba temperatūras diapazons: -20...+55 grādi Celsija

Aizsardzības klase: IP40

Metāla masas detektora apraksts: METALDEC024X(vairākās valodās)

Metāla masas detektors METALD3 ir paredzēts pieslēgt 24V barošanas spriegumam.

Šī detektora sistēma sastāv no trim komponentēm:

 • Detektējošā ierīce, kas ir ievietota speciālā korpusā;
 • detektēšanas elementa, jeb magnētiskās cilpas, kas tiek izveidota asfaltā ieguldot vadu ar vairākiem vijumiem atbilstoši specifikācijai;
 • savīta vada posma starp cilpu un detektoru.

Detektora METALD3 pamat parametri:

Barošanas spriegums: 24Vac-dc 100mA

Jūtīguma regulēšana: 4 pakāpes

Releja izejas: 3(maks. 1A 30V)

Darba temperatūras diapazons: -20...+55 grādi Celsija

Aizsardzības klase: IP54

Metāla masas detektora apraksts: METALD3(vairākās valodās)

  

 

 

Metāla masas detektors RME1 BT un RME2 BT ir paredzēts pieslēgt 12-24V spriegumam.

Šī detektora sistēma sastāv no četrām komponentēm:

 • Detektējošā ierīce, kas ir ievietota speciālā korpusā;
 • ligzdas kura ir nostiprināma uz DIN46277 sliedes;
 • detektēšanas elementa, jeb magnētiskās cilpas, kas tiek izveidota asfaltā ieguldot vadu ar vairākiem vijumiem atbilstoši specifikācijai;
 • savīta vada posma starp cilpu un detektoru.

Detektora RME1 BT un RME2 BT pamat parametri:

Barošanas spriegums: 12-24V ac-dc(50-60Hz) 95mA

Jūtīguma regulēšana: 8 pakāpes

Releja izejas: 2(maks. 0,5A 220V)

Darba temperatūras diapazons: -40...+85 grādi Celsija

Metāla masas detektora apraksts: RME1 BT, RME2 BT(vairākās valodās)

  

 

Metāla masas detektors RME1 un RME2 ir paredzēts pieslēgt 230V tīkla spriegumam.

Šī detektora sistēma sastāv no četrām komponentēm:

 • Detektējošā ierīce, kas ir ievietota speciālā korpusā;
 • ligzdas kura ir nostiprināma uz DIN46277 sliedes;
 • detektēšanas elementa, jeb magnētiskās cilpas, kas tiek izveidota asfaltā ieguldot vadu ar vairākiem vijumiem atbilstoši specifikācijai;
 • savīta vada posma starp cilpu un detektoru.

Detektora RME1 un RME2 pamat parametri:

Barošanas spriegums: 200-260Vac 50Hz 1,5VA

Jūtīguma regulēšana: 8 pakāpes

Releja izejas: 2(maks. 0,5A 220V)

Darba temperatūras diapazons: -40...+85 grādi Celsija

Metāla masas detektora apraksts: RME1, RME2(vairākās valodās)