Metāla masas detektors

Cardin radiovadība

MWZ ir ierīce metāla masas klātbūtnes detektēšanai. Metāla masa (transporta līdzeklis), kas nonāk speciālas, brauktuvē ieguldītas cilpas (spoles) magnētiskajā laukā, izmaina spoles induktāti un ģeneratora ģenerēto frekvenci. Ģeneratora frekvences noteikta izmaiņa izsauc izejas releja nostrādi. Metāla masas detektoru izdevīgi izmantot dažādos kustības kontroles risinājumos, piemēram, neļaut barjeras strēles nolaišanos uz automašīnas, vai arī otrādi – aizvērt barjeru, ja automašīna vairs neatrodas virs detektora. Detektoru izmanto kopā ar maksas stāvvietu automātiem, lai biļeti varētu saņemt tikai no auto. Vairāki detektori tuvu kopā ļauj noteikt kustības virzienu, vairāki detektori dažādās vietās ļauj kontrolēt transporta līdzekļu sadalījumu pa stāvvietas daļām, piemēram - pa stāviem. Detektoru var izmantot kopā ar kustības regulēšanas gaismas signāliem.

Metāla masas detektors

Detektora jūtīgo elementu – cilpu parasti veido no daudzdzīslu kabeļa, tā dzīslas slēdzot virknē un veidojot vairākus vijumus tā, lai kopīgais cilpas garums būtu starp 20 un 40 metriem.  Parasti cilpas platumu izvēlas 0,5 m, garumu – atkarībā no brauktuves platuma. Cilpu iegulda brauktuves segumā ne dziļāk kā 100 mm.  Detektoram ir iespēja iestādīt 3 dažādas frekvences,  tādējādi ir iespējams optimāli pieskaņoties cilpas konstruktīvajam izpildījumam. Detektors ir paškalibrējošs – t.i., tas pats automātiski izvēlas katrai konkrētai cilpai optimālus regulējumus, 16 jūtības līmeņi.