ADI ID 3.0

Programmatūra ļauj ātri un efektīvi sagatavot identifikācijas dokumentus drukāšanai, izgatavot dokumentu, kontrolēt izgatavošanas procesu un izsniegt to atbilstoši pasūtītāja identifikācijas dokumentu izdošanas procedūrai. ADI ID sistēma ir viegli pielāgojama pasūtītāja IT sistēmai un ērti integrējas esošajā IT infrastruktūrā. Sistēma ļauj viegli organizēt centralizēto vai decentralizēto ID dokumentu izgatavošanu un izsniegšanu.

ADI ID programmatūra tiek īpaši pielāgota izmantošanai šādās nozarēs:

    Valsts un pašvaldības institūcijās;
    Lielie un vidējie uzņēmumi, kam nepieciešama ID dokumentu izgatavošana un izsniegšana.

Preces var iegādāties internetveikalā - www.adiveikals.lv

ADI ID sistēma atbalsta dažādus datu bāzes veidus un personalizācijas iekārtas, ļauj automatizēt un pielāgot  identifikācijas dokumenta izdošanas procesu pasūtītāja prasībām. Sistēma ir viegli paplašināma ar nepieciešamo pasūtītājam funkcionalitāti.

  • Identifikācijas dokumentu dzīves cikla atbalsts;
  • Paātrina un atvieglo identifikācijas dokumentu izgatavošanu, izsniegšanu un pārvaldīšanu;
  • Pielāgošana pasūtītāja infrastruktūrai.

Starp ADI ID sistēmas lietotājiem ir vairākas valsts iestādes, ministrijas, kā arī pašvaldības iestādes.

PAĀTRINA UN ATVIEGLO ID DOKUMENTU IZGATAVOŠANU, IZSNIEGŠANU UN PĀRVALDĪŠANU

Sistēma automatizē vairākus ar ID dokumenta izgatavošanu saistītus procesus, tā lai padarīt lietotāja manuālo darbību pēc iespējas mazāku. Tas ļauj samazināt datu sagatavošanas un ievades kļūdas līdz minimumam un padara identifikācijas dokumenta izgatavošanas un izsniegšanas procesu vieglu un caurredzamu.   

PIELĀGOŠANA PASŪTĪTĀJA INFRASTRUKTŪRAI

Ņemot vērā, ka parasti uzņēmumos jau ir izveidota sava personāla vai darbinieku uzskaites sistēma ADI ID sistēma var būt viegli integrētā eksistējošā infrastruktūrā bez nepieciešamības mainīt ierastus procesus un datu apmaiņas procedūras. Sistēma strādā ar viss izplatītākajām datu bāzēm - MS SQL Server, ORACLE, MS Access. Pēc nepieciešamības sistēma var būt papildināta ar iespēju strādāt ar citiem datu avotiem.  

ADI ID sistēma ļauj kontrolēt visus identifikācijas dokumenta ražošanas posmus (dzīves ciklu), sākot no informācijas ievades (Enrollment) līdz dokumenta anulācijai un iznīcināšanai. Sistēmas lietotājs var viegli atrast informāciju par identifikācijas dokumenta statusu, atrašanās vietu un, ja nepieciešams, lietošanas vēsturi. Lietotājam ir iespēja izmantot iebūvēto identifikācijas dokumenta atjaunošanas atgādinājumu sistēmu, kā arī automātiski anulēt dokumentus, kam ir izbeidzies derīguma termiņš. ADI ID programmatūra nodrošina visu nepieciešamo aktu drukāšanu standartā veidā vai atbilstoši pasūtītāja formātam.

Sistēma automatizē vairākus ar ID dokumenta izgatavošanu saistītus procesus, tā lai padarīt lietotāja manuālo darbību pēc iespējas mazāku. Tas ļauj samazināt datu sagatavošanas un ievades kļūdas līdz minimumam un padara identifikācijas dokumenta izgatavošanas un izsniegšanas procesu vieglu un caurredzamu.