FoxSec LITE+

Savā darbībā ADI izmanto šīs sistēmas pieejas kontroles funkcionālo daļu. No sistēmā saslēdzamajām pieejas kontroles komponentēm tiek izmantotas vadības ierīces FS9010 un durvju paplašināšanas ierīces FS1001.  Preces var iegādāties internetveikalā - www.adiveikals.lv

Vadības ierīce FS9010 ir konstruēta kā ļoti noturīga iekārta, ar plašu iespēju klāstu to konfigurēt.

Vadības ierīce FS9010 ir aprīkota ar 2 karšu lasītāju ieejām, 16 stāvokļa ieejām un deviņām konfigurējamām izejām.

Sakari starp vadības ierīci un datoru tiek nodrošināti, izmantojot LAN sakaru tīklu vai arī lokāli, izmantojot RS232(COM port) saskarni.

Vadības ierīcē ir iespējams reģistēt līdz 2880 lietotājiem, tā saglabā līdz 2500 notikumu un atsevišķi līdz 100 trauksmes paziņojumu.

Vadības ierīces specifikācija: FoxSec FS9010

FS9010 Foxsec pieejas kontrole

 Preces var iegādāties internetveikalā - www.adiveikals.lv

Paplašināšanas ierīce FS1001 ir konstruēta kā vienu durvju vadības ierīce, kurai ir pieslēdzami divi karšu lasītāji(ieeja/izeja), durvju stāvokļa un izejas pogas ieejas, un divas konfigurējamas releju izejas.

Paplašināšanas ierīce izmantojama saslēdzot to ar FS9010 vadības ierīci.

Vienai FS9010 vadības ierīcei ir pieslēdzamas līdz 10 paplašināšanas ierīcēm.

FS1001 Foxsec pieejas kontrole

 Preces var iegādāties internetveikalā - www.adiveikals.lv

Sistēmas kopējai konfigurēšanai izmanto Datorprogrammu "FoxSec Conf".

Šai programmai ir pārskatāma saslēgto vadības ierīču un tiem pieslēgto lasītāju vizualizācijas daļa.

Ar šīs programmas palīdzību ir iespējams iestatīt durvju atbloķēšanas un durvju atvēršanas fiksēšanas parametrus, kā arī ir iespējams veikt lietotāju reģistrāciju, atsevišķi iestatot individuālu pieeju katrām durvīm.

foxsec programma pieejas kontrolei